محاسبات سرانگشتی / دو جلدی

کتاب محاسبات سرانگشتی و سریع ساختمان جلد اول نحوه استقرار ستون‌ها در پلان : طول مهاری و طول همپوشانی طول…

۱۵۸,۰۰۰ تومان

منتخب کتب ساخت / نظارت و اجرا ( ۱ )

این مجموعه شامل عناوین زیر است : مهندس ناظر خبره / چاپ هفتم آموزش جامع نقشه خوانی ساختمان / چاپ…

۵۶۰,۰۰۰ تومان