درباره من

دانیال حاجیان هستم مهندس عمران و نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی زیادی را بر عهده داشته ام هدف من انتقال تجربه به دیگران هست

آدرس پستی:

ایران اراک

وب سایت:

sakhtemandetail.ir

ایمیل:

sakhtemandetail.ir@gmail.com

Phone:

09181638088

ماموریت و بیوگرافی

دانیال حاجیان هستم مهندس عمران و نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی زیادی را بر عهده داشته ام هدف من انتقال تجربه به دیگران هست